Om Mig

Jag är 49 år med en lång försäljningserfarenhet både som säljare, Key Account Manager, säljansvarig och marknadsansvarig.

Har en 2-årig utbildning från IHM Business School som företagssäljare/marknadsföring.

Jag har en ledarskapsutbildning i grund och botten, och har certifierat mig till coach/mentor genom ICF coachutbildning vid http://www.coachutbildning.se/.

Många företag kräver vid upphandlingar att man har denna utbildning genom ICF.

http://www.icfsverige.se/index.asp?page=1

 

- Utveckling, med utveckling menar jag att vi har en atmosfär där man får både lyckas och misslyckas, genom detta utvecklas du som människa. Jag strävar efter att ständigt utvecklas i allt jag gör.

- Respekt  , vi respekterar varandra och inser värdet av våra olikheter. Respekt visar vi tydligt och ödmjukt,  i alla interna och externa kontakter när vi representerar företaget.

- Samhörighet, vi gör det här tillsammans. Det är genom de "små stegen som vi tar de stora kliven”! Känsla av samhörighet är något vi skapar tillsammans genom gemenskap och en trygghet.

- Ansvar är något alla förväntas ta, för vår egen och för andras utveckling. Varje person har ansvar för sin attityd och sitt beteende i allt vi gör och i hur det påverkar oss själva och andra. Här skapar man sig en bra dag!

 

Etik

1. Jag skall utföra mitt uppdrag omsorgsfullt och ansvarsfullt mot min uppdragsgivare. Jag skall i min yrkesutövning i allt värna om kundens och min egna integritet.
2. Jag förbinder mig till strikt konfidentialitet beträffande förhållanden som kommer till min kännedom i samband med uppdrag.
3. Jag skall genomföra mina uppdrag på ett kvalificerat och professionellt sätt och personligen medverka till dess att uppdraget är avslutat.
4. Jag skall på förhand till uppdragsgivaren ange såväl arbetsmetoder som ekonomiska och andra villkor för uppdraget.
5. Jag skall förbereda uppdraget genom en noggrann analys av uppdragsgivarens situation med avseende på ekonomi, organisation, affärsidé etc.
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)